Wie zijn wij?

Protestantse gemeente De Levensbron ziet het als haar opdracht om één gemeente van Jezus Christus te vormen van mensen met uiteenlopende achtergronden, meningen, gaven en talenten. Een gemeente waar mensen zich met elkaar verbonden voelen, naar elkaar omzien en elkaar respecteren. Een gemeente waar gasten, ook niet-kerkelijken, zich welkom voelen om deel te nemen aan activiteiten. Een gemeente waar gemeenteleden zich aangemoedigd voelen om hun christelijke geloof te vormen, belijden en te beleven op een manier die bij hen past. Op die manier wil De Levensbron missionaire gemeente zijn, samen met anderen, overtuigd van de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest.

 

Op welke manieren proberen we dit te doen? O.a. door:

·         Op zondag en op feestdagen, en in situaties van rouw en trouw, erediensten te houden met als belangrijk aspect de ontmoeting met elkaar rondom Gods Woord.

·         In situaties van lief en leed met elkaar mee te leven, in verschillende vormen van pastoraat en ontmoeting;

·         Openheid en gastvrijheid uit te stralen, o.a. door gasten welkom te heten, een open avondmaalsviering te hebben, ontmoetingsmomenten te organiseren na erediensten, nieuwkomers uit te nodigen voor bijv. een gespreksgroep, en door onze kerkzaal te verhuren;

·         Een brede diversiteit van activiteiten aan te bieden waaraan jong en oud kunnen deelnemen;

·         Alert te blijven op wat in de wereld om ons heen gebeurt, dichtbij of ver weg, en mogelijkheden en kansen voor onze gemeente en onze missie te benutten.