Mijn persoonlijke wensen rond mijn uitvaart

In contact met gemeenteleden rond een sterven merken we als ouderlingen en predikant regelmatig dat mensen zich niet goed hebben voorbereid op de uitvaart. Heel begrijpelijk, omdat het emotioneel geladen is.


Om hiervoor een hulpmiddel aan te bieden is bijgaande lijst opgesteld. Deze lijst kan u helpen om voor uzelf de zaken rond uw uitvaart op een rijtje te zetten en daarover met familie en vrienden in gesprek te gaan,. U kunt deze lijst downloaden of verkrijgen bij de ouderlingen en predikant van De Levensbron. Mocht u behoefte hebben om over deze lijst van gedachten te wisselen, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de ouderlingen of de predikant.

 

Formulier Persoonlijke wensen uitvaart