Overdenkingen

Hier verschijnt iedere maand de overdenking uit De Kerkklok, het kerkblad van onze gemeente.

 

Overdenking

Augustus 2019 - Klaas Petersen

Startzondag 2019 - Een goed verhaal

Lucas 15:1-7

1 Alle belasting-ontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar Hem te luisteren. 2 De Farizeeërs en de wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden: "Die Man ontvangt slechte mensen en eet met hen."

3 Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: 4 "Stel dat iemand van jullie 100 schapen heeft en hij raakt er één van kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt. 5 Als hij het heeft gevonden, tilt hij het blij op zijn schouders. 6 En als hij ermee thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen: 'Kom, ik geef een feest! Want ik heb mijn weggelopen schaap weer terug gevonden.' 7 Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn, dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil."

 

*In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld.

Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven.

In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal.

Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen.

Als kerk, als gemeente van Christus hebben wij een goed verhaal. De boodschap die Jezus vertelt: ‘Gods liefde is er voor iedereen’.


 

Op Startzondag markeren we de start van weer een nieuw seizoen vol kerkenwerk. Kerkenwerk waarin, als het goed is, dat goede verhaal op de één of andere manier centraal staat.

In het verhaal van het verloren schaap staan we stil bij de vreugde die er in de hemel is als er één zondaar tot inkeer komt. Ook al wordt er maar één verdwaald schaapje gevonden, het is er groot feest. Hoe kunnen wij, gelovigen, helpen om dat feest te laten gebeuren?

Jezus is gekomen om te zoeken naar wat verloren is. Hij is er niet voor de mensen die menen dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben. Die horen toch niet wat Hij zegt. Jezus is op zoek naar de mensen die Hem nodig hebben. Hij wil hen zijn liefde schenken, zonder dat ze er iets voor hoeven doen.

Je hoeft niet Jezus’ respect of zijn liefde te verdienen, Hij wil het geven, helemaal gratis. En telkens opnieuw: want schapen zijn hardleers, ze lopen gerust nog een keertje van de kudde weg.

Op elke zondag, maar zeker op Startzondag, is het goed om te benadrukken dat de gelovigen, de christenen, de mensen in de kerk, dat wij die liefde mogen weerspiegelen. Dat in onze handel en wandel iets herkend wordt van dat zoeken naar wat, of wie verloren is.

Het zou geweldig zijn als mensen van buiten de kerk zien hoe de gelovigen zich gedragen, en zich dan afvragen ‘waarom doen jullie dat?’ Dat geeft namelijk de mogelijkheid om een (het?) goed(e) verhaal te vertellen.

Wat zouden wij kunnen doen waardoor mensen zich afvragen: ‘waarom doen jullie dat?’? Hoe verspreiden wij die boodschap van liefde die God ons bracht in Jezus?

Dat kan er namelijk toe leiden dat iemand er meer van wil weten. Dat iemand beseft dat het geweldig is om met God te leven, om zijn liefde te voelen. En dat is reden tot een feest, want als er in de hemel feest wordt gevierd bij één zondaar die tot inkeer komt, dan moeten wij zeker feest vieren. 

Dat zou onze missie moeten zijn voor het komende jaar.! Dat is echt een feestje waard.

 

Met vriendelijke groet, Klaas Petersen

 

* deze overdenking komt mede uit het materiaal voor de startzondag van de PKN. 

Archief