Overdenkingen

Hier verschijnt iedere maand de overdenking uit De Kerkklok, het kerkblad van onze gemeente.

 

Overdenking

20 mei 2019 - Klaas Petersen

Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan,

die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Johannes 20: 30,31.

 

Het is alweer een paar weken geleden dat we Pasen vierden in de gemeente. De opstanding van onze Heer Jezus Christus. Het graf is leeg. Jezus is opgestaan, Hij leeft!! Maar, waarom houdt ons dan toch al 2000 jaar de vraag bezig: Wie is dan die Jezus, wie denkt u/jij wie Jezus is?

 

Deze vraag had Johannes voor ogen toen hij zijn evangelie schreef. Hij wilde zijn lezers meenemen in hun zoektocht gebaseerd op velerlei getuigen. Hij wilde zijn lezers ervan overtuigen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Hij wilde zijn lezers ervan overtuigen dat er eeuwig leven mogelijk is door te geloven in de machtige naam van Jezus. Welke getuigen laat Johannes aan het woord komen?

·         het getuigenis van Jezus via zijn woorden en daden;

·         het getuigenis van God, zijn vader;

·         het getuigenis vanuit het Oude Testament;

·         het getuigenis van Johannes de Doper;

·         het getuigenis van zijn 12 discipelen en andere ooggetuigen .

 

Ik zoom hier in op het getuigenis van Jezus via Zijn eigen woorden en wel de zo bekende ‘Ik ben’-uitspraken.

 

De ‘Ik ben’-uitspraken

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’:

·         ‘Ik ben het brood des levens’ (6:35)

·         ‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12)

·         ‘Ik ben de deur der schapen’ (10:7)

·         ‘Ik ben de goede herder’ (10:11)

·         ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (11:25)

·         ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (14:6)

·         ‘Ik ben de ware wijnstok’ (15:1)

 

Deze ‘Ik ben’-uitspraken zijn allemaal van Jezus zelf afkomstig. Uitgesproken tegenover zijn discipelen en al dan niet andere aanwezigen tijdens zijn leven op aarde. Opvallend bij al deze zeven verklaringen is het gebruik van een bepaald lidwoord en geen onbepaald lidwoord. Jezus zegt daarmee dat Hij het brood des levens is en niet een brood des levens. Hiermee benadrukt Jezus zijn exclusieve positie. Er is geen Ander op wie dergelijke uitspraken van toepassing kunnen zijn. Het zijn Zijn woorden. De zeven ‘Ik ben’-uitspraken illustreren alle een bepaalde functie van Jezus.

·         Brood                                Hij onderhoudt de mensen

·         Licht                                  Hij verlicht hun levensweg

·         Deur                                  Hij verleent hen toegang

·         Herder                              Hij draagt zorg voor hen

·         Opstanding                       Hij schenkt hen leven

·         Weg/waarheid/leven          Hij leidt hen in de juiste richting

·         Wijnstok                            Hij maakt hen productief

 

Jezus geeft hiermee aan dat wij als mensen in alles van Hem afhankelijk zijn. Wij zijn ontstaan door Hem en leven dankzij Hem, zowel nu als in de eeuwigheid. Hiermee stelt Hij zich gelijk aan God.

Wij zijn van Hem. Hij is de IK BEN, de Ik zal Zijn die ik Zijn zal. Hij gaat met ons mee. Weet dat in alle dagelijkse dingen in ons leven. In blijdschap, verdriet, pijn en ziekte. Hij kent ons in alles! Met Pasen is God zelf naar ons toegekomen in zijn Zoon Jezus. “Deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft!! door zijn naam.”

 

“”Jezus Christus, het Woord dat mens geworden is, die zei, ‘wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ en ‘Ik en de Vader zijn één’, Hij is ‘Ik ben’. Ik zal er Zijn!”

 

Onlangs overleed Kanga Bin, zangeres van de band Sela. Zij heeft hierover een prachtig lied geschreven en gezongen (te beluisteren op youtube via www.hervormdnunspeet.nl/algemeen/ik-zal-er-zijn/):

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

 

Een hartelijke groet,

Klaas Petersen


 

Archief