Overdenkingen

Hier verschijnt iedere maand de overdenking uit 't KLInKT, het kerkblad van onze gemeente.

 

Overdenking

Februari 2021 - pastor Erik Tramper

Overdenking Romeinen 5: 4-5

Door vol te houden worden we sterk in ons geloof. En daardoor hebben we het vaste vertrouwen dat we eeuwig bij God zullen leven. Dat zal zeker gebeuren, want God heeft ons zijn heilige Geest nu al gegeven.

 

Op woensdag 17 februari is het aswoensdag. Het begin van de 40dagentijd voor Pasen. Vanuit de kerkelijke traditie is de 40dagentijd een tijd van vasten, een tijd van bepaalde dingen jezelf ontzeggen. Het ontzeggen van dagelijkse dingen, dingen die in zichzelf kostbare gaven kunnen zijn uit Gods handen. Denk bijvoorbeeld maar aan ons eten en drinken en vormen van lichamelijke en geestelijke ontspanning.

 

In deze tijd waarin we nu leven, midden in de corona pandemie, worden ons allerlei kostbare essentiële dingen ontzegd. En dat kost ons wat, dat kost ons veel, het doet ons pijn. Het is pijnlijk dat we op afstand zijn gezet van elkaar, dat ons bepaalde zekerheden zijn ontnomen, dat we zo kwetsbaar zijn.

 

Vasten kost ons wat, maar door dat vasten heen kunnen we ook de essentiële waarde herontdekken van de mooie gaven van een goede God. Zo hoop ik en bid ik dat de komende 40dagentijd een tijd van bezinning mag zijn, een tijd van inkeer en een tijd van herontdekken. Een tijd die ons ook dichter bij God mag brengen, de Bron van ons leven. Dat in de 40dagentijd ons verlangen op een mooie manier mag groeien naar de Paasmorgen, de dag dat het licht zal doorbreken en de duisternis zal verjagen. Verlangen naar de morgen van de opstanding, van opnieuw beginnen. De morgen van licht en verlichting. Het is mogelijk een goed idee om tijdens de 40dagentijd bewust tijd vrij te maken voor inkeer en bezinning. Tijd om in jouw binnenkamer God te mogen ontmoeten. Mogelijk dat je iedere morgen hiervoor tijd kan vrijmaken, of misschien passen de avonduren beter bij je als tijd van bezinning.
Voor een stukje bezinning zou je bijvoorbeeld de (gratis) 40dagen-kalender van de PKN kunnen bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/.

Het thema van de 40dagenkalender is ‘Ik ben er voor jou’ en tijdens de 40dagen wordt er stilgestaan bij de zeven werken van barmhartigheid.

 

Het is goed om je moment van bezinning te starten met een stiltemoment. Richt je aandacht op God voordat je de Bijbel open doet. Stel je maar voor dat je in zijn liefdevolle aanwezigheid mag komen. Dat je heel dicht bij Hem mag zijn. Gods Geest in jouw binnenste en om jou heen.Wanneer je dan de Bijbel opendoet en je leest het Woord, dan mag je die bewust inademen en eigen maken. Wanneer je hardop praat met Hem zullen je woorden een diepere lading krijgen. Misschien mag het je wel ontroeren om met Hem te praten vanuit het Woord en vanuit de stilte.

Soms kan ik me heel dicht bij God voelen als ik in mijn binnenkamer ben, soms voel ik me ook leeg en ver bij God vandaan. Maar ik weet dat ik de lat niet te hoog moet leggen. Het gaat immers niet om mijn gevoel …, ik mag weten dat het goed is om zo in de stilte er te zijn. En weten dat Hij nabij is.

Wat ook kan helpen is dat je voor jou waardevolle gebaren maakt. Geopende handen om te ontvangen, gevouwen handen vanuit verbondenheid, opgeheven handen vanuit verlangen… (een kruisje slaan heeft voor mij ook een hele diepe en mooie betekenis). Ik geloof dat we de diepere waarde van het leven mogen ontdekken vanuit verbondenheid, vanuit een ontmoeten van God door de Heilige Geest in onze binnenkamer van onze ziel. Ons gebed zal de liefde van en naar God mogen verdiepen en ons verlangen naar Hem doen laten groeien, tot op de dag dat we Hem in waarheid mogen aanschouwen.

pastor Erik


 

Archief