Nieuws

Ontwikkelingen rond het corona virus 4 - Levensbron
Kerkdienst meekijken en luisteren

Beste gemeenteleden van de Levensbron,

 

Hierbij ontvangen jullie een nieuwsbrief van de kerkenraad over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de sluiting van het kerkgebouw.

Zoals bekend mogen er tot 1 juni geen diensten worden gehouden in de Levensbron zoals we dat met elkaar gewend waren.  Dat is een situatie waar we niet vrolijk van worden. Geen stille week, geen Pasen met ontbijt en geen pinksterzondag!! Geen onderlinge contacten! Geen gezamenlijke dankzegging en gebed tot onze Heer.

De laatste 2 zondagen is de kerkenraad in mini-verband bijeen geweest ( 4 personen) om te bidden, te zingen en om een overdenking uit te spreken. Hierover is via de website en facebook gecommuniceerd. Maar hier bereiken we niet iedereen mee. Vandaar dan ook deze brief.

 

DIENSTEN VIA KERK TV

Vanaf zondag 29 maart a.s. zal tot nader bericht een korte dienst plaats vinden in de Levensbron. Tijdens deze dienst zal onze pastor Erik Tramper voorgaan. U kunt vanaf deze zondag de dienst direct meekijken en luisteren. De kerkenraad heeft namelijk besloten direct over te gaan tot aansluiting op kerkdienstgemist.nl.  Vrijdag 27 maart is het aangesloten en geïnstalleerd.  Alle diensten ( behalve tijdens de stille week) beginnen om 10.00 uur

Wat moeten u/jullie doen? Ga via internet naar www.kerkdienstgemist.nl  Kies vervolgens voor Zeeland en dan voor Rilland. Klik op de datum van de zondag en u kijkt en luistert mee. U kunt ook later terugluisteren.  Het is ook mogelijk ( voor de kenners) om een app op je tablet, smart tv of  telefoon te downloaden. De ouderen onder ons zijn/worden door Wim Beeke benaderd om te helpen om ook mee te kunnen kijken en te luisteren. Mocht u toch vragen hebben of problemen neem dan contact op met Wim Beeke ( 0113-551826) of met Klaas Petersen ( 0113-551301).

De kerkenraad hoopt op deze manier een oplossing te bieden voor de lange periode waarin we elkaar niet als gemeente kunnen ontmoeten. We missen elkaar, de ouderen, de kinderen en tieners. Deze diensten zullen overigens ook worden meegekeken door de PKN van Hansweert/Schore. Dit in verband het feit dat Erik Tramper ook aan deze gemeente is verbonden.

 

Stille week:

Ook tijdens de stille week zullen we digitaal bij elkaar komen. Op witte donderdag om 19.00, Goede Vrijdag 19.00 uur, en Paasochtend 10.00 uur.  Op donderdagavond willen we avondmaal vieren. Dit willen we doen met u thuis. Wanneer we samen met elkaar een stukje brood en een slokje wijn of sap nemen op het moment dat dit in de kerk ook wordt gedaan vieren we toch de gedachtenis van het lichaam en bloed van Christus voorafgaand aan Zijn dood en opstanding.

 

Paas bloemenkruis

Zaterdag voor Pasen kunt u bloemen brengen bij de ingang van de Levensbron. (dus niet de deur van de kerk)   Er zullen emmers staan om ze in te kunnen zetten. We werken volgens de richtlijnen van de overheid om voldoende afstand te kunnen houden en er geen onbedoelde groepsvorming kan ontstaan. Op zondag zullen de bloemen in het  kruis worden gezet, waarna het de kerk zal worden in- en uitgedragen zoals we dat gewend zijn. Daarna zal het aan de muur van de kerk worden gehangen.

Op deze manier zijn we toch als gemeente in de stille week en Pasen aan elkaar verbonden.

 

Pastoraat:

Voor pastoraat, een gesprek en luisterend oor kunt u altijd contact opnemen met onze pastor Erik Tramper of de ouderlingen. Zij zullen wel de richtlijnen volgen die zijn voorgeschreven volgens de overheid.

Voor alle duidelijkheid nog even de telefoonnummers:

Erik Tramper: 06-38402226

Jenny Zwijnenburg: 0164-655956

Jan van Harn: 0113-551690

Rene van de Broeke: 06-55013919

Voor de jeugd en tieners geldt dat zij kunnen bellen met de jeugd-ouderling:

Lydia Petersen: 0113-551301

 

Diaconie

De diaconie laat weten dat u/jullie hen altijd kunnen benaderen wanneer er problemen ontstaat of al zijn door de coronacrisis. Dit kan zijn het verlies van inkomsten, minder inkomsten, hogere uitgaven of wat dan ook schroom niet om contact op te nemen. U kunt telefonisch contact opnemen met de voorzitter Theo van ’t Leven: 06-23635143.

 

Collecten:

Nu de kerk gesloten is en er dus ook geen collecten plaatsvinden willen we vragen of u uw bijdrage over wil maken op de bankrekeningnummers van het college van Diakenen (NL19 RABO 0333 6226 77) en Kerkrentmeesters ( NL61 RABO 0373 7280 26). De doelen die in het rooster staan willen we zo goed als dat kan van een financiële  bijdrage voorzien. Voor wat betreft de kerk hebben we een aantal vaste lasten die wel doorgaan ook al komen we niet bij elkaar.

De diaconie heeft aangegeven een financiële bijdrage over te zullen maken aan de Voedselbank. Deze verkeren door de coronacrisis in zwaar weer en heeft direct gevolgen voor de mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn.

 

Tot slot:

Namens de kerkenraad wens ik u/jullie allemaal Gods Zegen en Nabijheid toe in deze tijd. Ook de tieners en de kinderen die nu thuis zitten, niet naar school kunnen en hun school- en klasgenootjes missen.  We hopen en bidden dat deze tijd niet te lang hoeft te duren. Zorg voor elkaar!!

 

Hartelijke groet,

 

Klaas Petersen


Terug naar het overzicht