Nieuws

Ontwikkelingen rond het corona virus 2 - Levensbron
Kerkenraad

Beste gemeenteleden,

 

Hierbij even een update rondom het Corona virus en de actualiteit van onze gemeente

Zoals u allemaal hebt meegekregen heeft onze overheid diverse besluiten genomen die enorm impact hebben op onze samenleving.  Alle genomen maatregelen zijn vanaf afgelopen zondag van kracht tot 6 april 2020. Dat heeft voor onze gemeente opnieuw een aantal gevolgen.

1.      De zondagse diensten zijn daarmee afgelast tot en met zondag 5 april ( palmzondag)

2.      De geplande rommelmarkt op 4 april komt te vervallen. ( komt later een nieuwe datum)

3.      Kom Jok van vrijdag 3 april zal ook niet doorgaan.

Enorm jammer, maar het is wel de werkelijkheid waarin we leven. Naar alle verwachting zal ook de Stille Week en Paasmorgen niet door kunnen gaan zoals we dat gewend zijn. We zijn op dit moment wel bezig om te kijken of we een Live-verbinding kunnen maken met deze website en het kerkgebouw zodat u de mini-diensten die gehouden worden kunt meekijken en meeluisteren. Wellicht kunnen we met stille week en Pasen dan toch nog een beetje onze saamhorigheid beleven. Hierover later meer.

Vanavond 18 maart, 25 maart en 1 april zullen de kerkklokken worden geluid tussen 19.00 en 19.15 uur. Dit in het teken van het initiatief “Klokken van Hoop”.

Tot slot, vorige week lazen we tijdens de gemeente avond psalm 121.  Het is in deze tijd wel een treffende psalm: Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vanwaar zal mijn Hulp komen? Mijn Hulp is van de Here, die Hemel en aarde gemaakt heeft. De Here is uw Bewaarder!! ( lees nog maar eens door)

Hartelijke groet,

 

 

Namens de kerkenraad, Klaas Petersen.


Terug naar het overzicht