Nieuws

Ontwikkelingen rond het corona virus 1 - Levensbron
Mededeling van de kerkenraad

Ontwikkelingen rond het Corona virus

 

Beste gemeenteleden,

Donderdag 12 maart j.l. zijn door onze overheid extra maatregelen ingevoerd i.v.m. de verspreiding van het Corona-virus. Bijeenkomsten/evenementen met meer dan 100 personen zijn niet langer toegestaan. Door de PKN (landelijk) worden kerken geadviseerd hieraan gehoor te geven. Daarnaast heeft onze classispredikant ( ds A. van der Maas) hier ook toe opgeroepen ( zie www.gelovenindedelta.nl)

De kerkenraad van de Levensbron is vanavond 13 maart bijeen geweest om de situatie voor onze gemeente te bespreken. De kerkenraad heeft besloten om de diensten tot en met 6 april 2020 in Rilland niet door te laten gaan. Dit geld ook voor alle andere activiteiten.

De reden hiervoor is dat we als gemeente er alles aan moeten doen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu zitten we meestal met minder dan 100 personen in de kerk op zondag morgen, maar dat neemt niet weg dat er dan geen risico’s meer zijn. Onze classis heeft ook aangegeven dat er bij diensten of bijeenkomsten met minder dan 100 personen ook risico’s aanwezig zijn. Onze gemeente kent relatief veel ouderen die toch een risicogroep vormen voor het corona-virus.

Dit besluit heeft best grote gevolgen. Er is met besluit dus ook geen zondagsschool/kinderkerk in deze periode. Ook het 40 dagenproject komt hiermee in de knel (geen collecte) geen voedselbank actie a.s. zondag. Daarnaast is op dit moment ook niet duidelijk wat de situatie wordt na 6 april. Kunnen we wel of geen stille week gaan houden? Kan de Paasviering doorgaan? We weten het op dit moment niet. De inzameling van de rommelmarkt a.s. zaterdag 14 maart kan wel doorgaan. De Rommelmarkt zelf blijft ook nog even een vraagteken.

Voor pastoraat kunt u wel gewoon terecht bij onze pastor Erik Tramper 06-38402226/parel.erik@gmail.com. U kunt ook contact leggen met uw wijk-ouderling.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Lia de Peuter (06-23924242) of Klaas Petersen (0113-551301).


Terug naar het overzicht