Media

Gezinsdienst - 16-06-2013
Gezinsdienst

Gezinsdienst 16 juni 2013.

Samen lachen, samen huilen.

Deze uitspraak wordt vaak gebruikt om liefde en vriendschap uit te drukken.

Lachen, vrolijk zijn, iemand blij maken met je aanwezigheid, een grapje, een arm om je heen. Soms is het lachen door je tranen heen.

Zelfs als het in het leven allemaal tegenzit, kun je je volgens Paulus nog steeds verheugen. Niet om je situatie, maar omdat je weet dat ook dan Jezus er voor je wil zijn.

In de dienst kwam alles bij elkaar: Zacheus, de Cliniclowns, kinderen in Malawi.

Het mooie bedrag van €500,- kon door de muntjesactie van de zondagsschool worden overhandigd aan iemand van de organisatie. De kinderen werden beloond met de rode neus waar de echte clowns zich altijd mee laten zien.

Een dankwoord door Lydia voor Tamara en Nymke die zich een aantal jaren als leidinggevenden van de zondagsschool hebben ingezet.

Het slotlied: ”Vreugde, vreugde, louter vreugde” vormde een mooi en passend einde van deze dienst.

Namens de gezinsdienstcommissie Goozina Steketee.