Media

Foto's orgel Hervormde Gemeente Rilland-Bath - 10-04-2010
Dit orgel is in 1958 vervaardigd door Willem van Leeuwen Gzn. voor de Ned. Herv. Kerk te Rilland.

Het orgelfront weerspiegelt de structuur van het binnenwerk. De hoofdkas heeft twee zijtorens voor het pedaal. Lade en pijpwerk van het hoofdwerk bevinden zich achter de middenpartij van het front in de hoofdkas. De rugwerk kas is voor en onder de hoofdkas geplaatst.
Het mechanische orgel beschikt over 17 (sprekende) registers, die verdeeld zijn over 2 klavieren en pedaal. Daarnaast heeft het een manuaalkoppel, twee pedaalkoppels en tremulant op het rugwerk. De speeltafel bevindt zich tussen het hoofd- en rugwerk.
Door de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Rilland Bath,
in het kader van het Samen op Weg proces werd het orgel overtollig en werd het in 1999 verkocht aan de Hervormde Gemeente te Leerdam.
Het orgel dat geplaatst is in de Pauliskerk te Leerdam heeft een plaats gekregen achter in de kerk op een daarvoor nieuwgebouwd balkon is op 11 december 1999 in gebruik genomen.