Media

Foto's gezins en bevestigingsdienst ambtsdragers - 13-02-2011
Gezinsdienst

Een feestelijke gezinsdienst onder leiding van ds. A. v.d. Beld met medewerking van de jeugd. In deze dienst werden er twee nieuwe ouderlingen, Jooske Crucq en Sabine Weber, bevestigd en zijn Jeannette Trouwborst en Cora Hoogesteger herbevestigd als ouderling. Afscheid werd er genomen van Corrie van Langevoort (ouderling-rentmeester) en Ruud van Berkel (ouderling).