Media

Kerstnachtdienst - 24-12-2014
Kerstnachtdienst

'U is heden de Heiland geboren!'

In een mooie kerstnachtdienst met veel muziek en veel mensen hebben we geluisterd naar het kerstevangelie..... 
Wat mooi en goed om met elkaar het feest van de geboorte van Jezus te vieren!