Jeugd

De Jeugd neemt in onze kerk een belangrijke plek in. De aktiviteiten die er voor hen zijn, zijn vooral gericht op het je als kind en tiener welkom weten in de gemeente. Je hoort erbij en mag er zijn!

 

Crèche
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst opvang voor de kinderen tot circa 4 jaar. U kunt uw jonge kinderen naar de crèche brengen zodat zij kunnen spelen en u naar de dienst kunt.

Zondagschool en kinderkerk
Voor de kinderen van 4 jaar tot 10 jaar is er tijdens de dienst zondagschool of kinderkerk. Het schema hiervoor vindt u in De NieuwsBron. De kinderen leveren vaak een bijdrage aan speciale diensten, zoals bij Kerstmis, Pasen, Pinksteren en de gezinsdiensten. Het is altijd weer een verrassing wat ze gaan doen, variërend van een toneelstukje, zingen, dansen of iets laten zien aan de hand van een gesprekje.

Zondagschool
Als er zondagschool is, gaan de kinderen direct bij aanvang naar de zondagschool. De kinderen horen op de zondagschool een bijbelverhaal en gaan daarna knutselen of een andere vorm van verwerking. Tijdens de collecte, tegen het eind van de dienst, komen de kinderen de kerkzaal binnen.

Kinderkerk
Als er kinderkerk is, gaan de kinderen eerst met hun ouders mee de kerk in. Na het gebed om de opening van de schriften gaan de kinderen naar de kinderkerk, waar er wordt gezongen en een Bijbelverhaal verteld. Vaak wordt er nog een spel gedaan. Na de collecte, tegen het eind van de dienst, komen ze weer de kerkzaal binnen.

10+ Club
De 10+ jeugd komt regelmatig bij elkaar op vrijdagavond in de Levensbron. Iedere avond wordt anders ingevuld, Ze doen een spel, een bijbelquiz, of kijken samen een film. Ze gaan een keer zwemmen, een bosspel of een speurtocht lopen. En ze hebben natuurlijk vooral veel plezier met elkaar! Aan het eind van het seizoen gaan ze naar de EO-jongerendag en ook nog samen op kamp!

 

Tienerkerk

Om de 4 weken is er een tienerkerk tijdens de eredienst. De tieners verzamelen zich vooraf aan de dienst in de ontmoetingsruimt en gaan bij aanvang van de dienst naar de kerkenraadskamer waar de tienerkerk zal plaatsvinden. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de jeugdouderling. › Adressen

Catechisatie
Eén keer in de twee weken is er in het winterseizoen catechese voor de tieners vanaf groep 7. Ze verdiepen zich met elkaar in wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft en wat dat iedere dag voor hen betekent of kán betekenen.