Gespreksgroepen

Bijbelkring
De Bijbelkring komt in het winterseizoen maandelijks bijeen. In gezamenlijk overleg wordt een boekje  of onderwerp gekozen. Het onderwerp is meestal direct verbonden met een Bijbelgedeelte, (bijv. een bijbelboek of een bijbels persoon). Samen zijn we in gesprek over wat de Bijbel te zeggen over de praktijk van ons leven. In ons kerkblad wordt vermeld waar en wanneer de Bijbelkring bij elkaar komt en indien gewenst kunt u hierover contact opnemen met een van de kerkenraadsleden voor nadere informatie.

 

Wat geloof je eigenlijk?
Naast de Bijbelkring is er de groep Wat geloof je eigenlijk?. Deze groep komt ook maandelijks bijeen. Deze avonden zijn thematisch  en zeer gevarieerd van aard.  Ze  worden gekozen in gezamenlijk overleg. Er zijn al vele onderwerpen aan de orde geweest! Contactpersoon is de dhr. SibrenTimmers, Hoofdweg 28, telefoon 0113 - 55 17 66.

 

Gemeente Groei Groep.

De GGG komt in de wintermaanden maandelijks bijeen. In De NieuwsBron wordt vermeld waar en wanneer de GGG bij elkaar komt en indien gewenst kunt u hierover contact opnemen met een van de kerkenraadsleden voor nadere informatie.