Gemeente

 

Kerkdiensten

Elk zondagmorgen is er om 10:00 uur een kerkdienst.
Per jaar zijn er vier gezinsdiensten.  Al deze diensten hebben een eigen thema en meestal wordt voor een dergelijke dienst een koor uitgenodigd. De gezinsdienst in september is tevens de startdienst van het winterwerk.

 

In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een vesperdienst. In de Adventstijd is er, in samenwerking met de plaatselijke rooms-katholieke gemeente, een oecumenische kerstzangdienst. Op kerstavond is er een Kerstnachtdienst.

 
Koffiedrinken na de dienst
Iedere eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten kunt u na afloop blijven koffiedrinken.  Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst.
 
Autodienst
Mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn zelfstandig de kerk te bereiken, kunnen gebruikmaken van de autodienst. In de kerkelijke bladen kunt u lezen wie er autodienst heeft en treft u de telefoonnummers aan.
 
Kerkbladen
Iedere maand verschijnt De NieuwsBron, het kerkblad van De Levensbron in Rilland. Hierin staat allerlei belangrijke informatie over de kerkdiensten, gemeentewerk en activiteiten. Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie draagt zorg voor de samenstelling van het blad.  Iedere twee weken verschijnt het ringblad Kerkelijk Leven. Hierin staan niet alleen berichten van onze gemeente maar ook die van de protestantse gemeenten in de omgeving.

 

Abonnement

Voor een abonnement kunt u terecht bij de heer J. Nieuwenhuijse, Rietlandstraat 6, 4411 AV Rilland, tel: 0113 - 55 21 94.
 
Kopij

Kopij kunt u inleveren bij de kerkenraad of bij de redactie: Goozina Steketee, Gentstestraat 1, 4411 DK Rilland of Anouska Gijzel, Adriaan Butijnweg 89, 4411 BW Rilland. E-mail kerkklok@delevensbronrilland.nl.
 
Bezorging

Contactpersoon voor de verspreiding van de kerkelijke bladen is de heer J. Nieuwenhuijse, Rietlandstraat 6, 4411 AV Rilland, tel: 0113 - 55 21 94.

 
Bloemengroet
Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Na de dienst worden deze bloemen naar een gemeentelid gebracht, ter bemoediging of als groet van de gemeente.
 
Verjaardagsfonds
Rond uw verjaardag komen de dames van het verjaardagsfonds bij u langs met een felicitatie namens de gemeente. U kunt een gift geven voor de kerk, maar dit is zeker niet verplicht. De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor verfraaiing van het kerkgebouw. Contactpersoon is mevrouw Ina Gijzel-Jeremiasse, Adriaan Butijnweg 89, 4411BW Rilland tel: 0113 - 551859.