Diensten

 

Kerkdiensten
Elk zondagmorgen is er om 10:00 uur een kerkdienst.
Per jaar zijn er vier gezinsdiensten. Al deze diensten hebben een eigen thema en meestal wordt voor een dergelijke dienst een koor uitgenodigd. De gezinsdienst in september is tevens de startdienst van het winterwerk.

 

In de Stille Week voor Pasen is er elke avond een vesperdienst. In de Adventstijd is er, in samenwerking met de plaatselijke rooms-katholieke gemeente, een oecumenische kerstzangdienst. Op kerstavond is er een Kerstnachtdienst.


Koffiedrinken na de dienst

Iedere eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten kunt u na afloop blijven koffiedrinken.  Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten over de dienst.

 

Autodienst

Mensen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn zelfstandig de kerk te bereiken, kunnen gebruikmaken van de autodienst. In de kerkelijke bladen kunt u lezen wie er autodienst heeft en treft u de telefoonnummers aan.

 

 

 

Verder informatie

 

Bloemengroet

Elke zondag staan er bloemen in de kerk. Na de dienst worden deze bloemen naar een gemeentelid gebracht, ter bemoediging of als groet van de gemeente.
 
Verjaardagsfonds
Rond uw verjaardag komen de dames van het verjaardagsfonds bij u langs met een felicitatie namens de gemeente. U kunt een gift geven voor de kerk, maar dit is zeker niet verplicht. De opbrengst van het verjaardagsfonds is bestemd voor verfraaiing van het kerkgebouw. Contactpersoon is mevrouw Ina Gijzel-Jeremiasse, telefoon 55 18 59.

 

Kerkbladen
Iedere maand verschijnt De NieuwsBron, het eigen kerkblad van de protestantse gemeente in Rilland. Hierin staat allerlei belangrijke informatie over de kerkdiensten, gemeentewerk en activiteiten. Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie draagt zorg voor de samenstelling van het blad.  Iedere twee weken verschijnt het ringblad Kerkelijk Leven. Hierin staan niet alleen berichten van onze gemeente maar ook die van de protestantse gemeenten in de omgeving.

 

Abonnement

Voor een abonnement kunt u terecht bij de heer J. Nieuwenhuijse, Rietlandstraat 6, 4411 AV Rilland, tel: 0113 - 55 21 94.
 
Kopij

Kopij kunt u inleveren bij de kerkenraad of bij de redactie: Goozina Steketee, Gentsestraat 1, 4411 DK, Rilland. E-mail goozina@zeelandnet.nl. 
 

Bezorging
Contactpersoon voor de verspreiding van de kerkelijke bladen is de heer J. Nieuwenhuijse, Rietlandstraat 6, 4411 AV Rilland, tel: 0113 - 55 21 94


ZWO-groep

Dianne, Trudy en Goozina

Organiseren voedselbankacties en 40dagentijd

 

Inloopmiddag.

De inloopmiddag is de eerste donderdag van de maand in de Levensbron.

Iedereen is welkom vanaf 14.00 u.

Om 14.30 u. beginnen we met een kopje koffie of thee met iets lekkers.

Het programma ziet er elke keer weer anders uit.

Een quiz, spelletjes, een bloemstukje maken, een gast die iets vertelt over zijn beroep of hobby, schilderen, een film bekijken of vertellen over hoe het vroeger was en nog veel meer.

In het voorjaar maken we een reisje met particuliere auto’s. Een kopje koffie met appelgebak hoort daar altijd bij.

We sluiten rond 16.00 u af met een drankje of advocaatje met….

Kortom we doen ons best om het gevarieerd en gezellig te maken.

In het advertentieblad van Reimerswaal kunt u lezen wat er de eerst volgende keer aan de beurt is.

 

 

Mocht u belangstelling hebben of iemand kennen die dit leuk vindt, dan bent u van harte welkom de eerste donderdag van de maand.

 

 

 

Vertrouwenspersonen Veilige Gemeente

De PG Goes heeft besloten twee vertrouwenspersonen aan te stellen, Mw. Inge van Eck en dhr. Jaap de Graaf. Behalve dat zij als vertrouwenspersoon voor gemeenteleden PG Goes beschikbaar zijn, zijn zij ook inzetbaar voor alle andere gemeenten op de Bevelanden.

  

Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld waar ook onze gemeente bij is aangesloten, zodat de vertrouwenspersonen ook voor onze gemeenteleden beschikbaar zijn.

 

Onze gemeente kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat we elkaar met respect behandelen en dat mensen met een speciale functie geen misbruik maken van hun positie.  We denken aan vormen van grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en dreiging binnen de kerkelijke gemeenschap.

  

De vertrouwenspersonen kennen het gemeenteleven en kerkenwerk, maar maken geen deel uit van onze gemeente, om de vertrouwelijkheid te garanderen. U kunt bij hun terecht met uw verhaal, vragen, vermoedens en meldingen. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en helpen bij aangiftes en klachten procedures. Zij doen niet aan waarheidsvinding, gaan  niet op onderzoek uit en zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en ook geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.                      

 

De vertrouwenspersonen zijn voor hun taak toegerust en ervaren. Uw verhaal is bij hen in veilige handen en wordt niet met anderen gedeeld zonder uw toestemming.                                                                         

U kunt  zelf kiezen met wie u contact opneemt.     

 

Mw. Inge van Eck,
( voormalig geestelijk verzorger van Ter Valcke centrum voor zorg en revalidatie in Goes)
tel: 06-51362233  
e-mail: ingevaneck@zeelandnet.nl   

   

Dhr. Jaap de Graaf

(voormalig huisarts in Driewegen)

tel: 06-51835100    

e-mail degraaf@zeelandnet.nl