Gereformeerde Kerk

Door: Lia de Peuter

 

De Rillandse afgescheidenen die, samen met hun Krabbendijkse geestverwanten, vrijheid hadden aangevraagd en verkregen, besloten tot instituering van een Christelijk Afgescheiden Gemeente. De stichting van de Christelijk Afgescheiden Gemeente Krabbendijke-Rilland kwam op 2 maart 1869 tot stand. De leden van de eerste kerkenraad werden op 14 maart 1869 in het ambt bevestigd door ds. A. de Bruijne.
Het eerste belangrijke besluit van de kerkenraad was de stichting van een kerkgebouwtje te Rilland aan de Achterweg (nu Adriaan Butijnweg). Deze kerk is tot 1958 door de Gereformeerden in Rilland gebruikt.

In 1870 wordt met beider goedvinden, besloten de kerken van Rilland en Krabbendijke ieder zelfstandig te verklaren. In februari 1872 verzoeken de leden van de kerkenraad in Rilland weer met Krabbendijke te mogen samengaan. Dit verzoek wordt gehonoreerd, maar in 1879 gaan de kerken van Rilland en Krabbendijke weer uiteen. In 1892 werd de gemeente opgenomen in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken en kreeg de officiële naam Gereformeerde Kerk van Rilland-Bath. De eerste eigen predikant kwam in 1912 en vertrok in 1913. Hierna zijn nog vele predikanten aan de Gereformeerde kerk van Rilland verbonden geweest.

Na de watersnood werd er, dankzij de financiële medewerking van het Nationale Rampenfonds, een nieuw kerkgebouw aan de Valckenisseweg gebouwd. In 1968 vertrok de laatste eigen predikant van de Gereformeerde kerk in Rilland. In 1973 kwam, met behoud van de eigen zelfstandigheid als plaatselijke kerk, een samenwerkingsregeling tot stand tussen de Gereformeerde Kerken van Kruiningen, Krabbendijke en Rilland-Bath. De pastorale voorzieningen werden verzorgd door twee predikanten, in plaats van drie. Het was voor de drie gemeenten niet meer mogelijk elk een eigen dominee te honoreren. Ook aan deze samenwerking kwam weer een einde. In juni 1980 kon Krabbendijke weer een eigen predikant beroepen evenals Kruiningen een aantal jaren later.

 

Predikanten

28 juli 1872 – 22 februari 1874 Ds. A. Brouwer (samen met Krabbendijke)

 

15 maart 1874 – 1878 Ds. J. de Koning (samen met Krabbendijke, vanaf 1878 alleen in Krabbendijke).

 

juni 1912 – 1913 Ds. Andries Groenewegen

 

1918 – 1922 Dhr. Barend Wouter de Graaff (lerend-ouderling)

 

1 september 1953 – augustus 1944 Ds. Willem George Frederik van Herwijnen

 

16 september 1945 – 5 februari 1950 Ds. Dirk Kuiper

 

7 oktober 1951 – 9 januari 1955 Adrianus Gerardus Baaijens

 

7 augustus 1955 – 1 oktober 1961 Ds. Phillipus Stoffels

 

oktober 1963 – 1968 Ds. Douwe Sloot

 

Nadien heeft de Gereformeerde Kerk van Rilland-Bath geen eigen predikant meer gehad.